Työkalupakki

Perhosvaikutuksen työkalupakki rakentuu kolmesta vaiheesta. Ne auttavat sinua hallitsemaan liiketoimintaympäristön trendejä ja epävarmuutta.

Yksittäiset ilmiöt, hiljainen tieto, heikot signaalit ja megatrendit yhdistyvät sen avulla hallittavaksi, perustelluksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Toteutamme yrityksesi projektin ainutkertaisena, räätälöitynä työnä – olipa kyse laajasta megatrendikartoituksesta tai tunnin mittaisesta seminaariesityksestä

 

I vaihe: Megatrendien vaikutus toimialaan -raportti

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistamme yrityksesi ja toimialasi strategisen potentiaalin. Strategiset mahdollisuudet paljastuvat megatrendeistä ja niissä piilevistä heikoista signaaleista.

Ensimmäisen vaiheen selvitys on erityisen hyödyllinen silloin, kun yrityksesi haluaa kasvaa, kansainvälistyä tai ratkaista muita muutoshaasteita.

– Asiakkaanamme saat kirjallisen raportin ja alustuksen hankkeen tuloksista.

 

II vaihe: Yrityksenne tulevaisuuden kysyntä ja kuluttajat –trendianalyysi

Trendianalyysi paljastaa yrityksesi toimialan ja liiketoiminnan kannalta keskeiset trendit ja tulevaisuuden kysynnän. Sen avulla voimme tunnistaa yrityksesi tärkeimmät kuluttajaryhmät ja heidän valintojensa perusteet. Toisen vaiheen trendianalyysi on tärkeä, kun haluat perusteltua tietoa siitä, miksi ja miten yllättävä muutos kulutuskäyttäymisessä tulee merkitykselliseksi.

Trendianalyysi kertoo, miten muutos näkyy yrityksesi toimintaympäristössä ja mitä mahdollisuuksia se avaa yrityksellesi

– Asiakkaanamme saat visuaalisen trendianalyysikirjan ja visuaalisen alustuksen työn tuloksista.

 

III vaihe: Tulevaisuuden kuluttajastrategia -työpaja

Tulevaisuuden kuluttajastrategia -työpajassa yhdistämme megatrenditiedon ja kuluttajatiedon yrityksesi strategiseen suunnitteluun. Työpaja avaa sinulle näköalan toimialasi mahdollisuuksiin tulevaisuuden kysynnän näkökulmasta. Työpajassa vertaamme tulevaisuuden kysyntää nykyiseen kuluttajakokemukseen.  Samalla tunnistamme yrityksesi tuotteiden ja palveluiden tulevaisuuden kysynnän kannalta oleelliset avaintekijät.

Tulevaisuuden kuluttajastrategia -työpaja on hyödyllinen, kun yrityksesi on reagoitava nopeasti muutostietoon. Samalla työpaja auttaa kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä löytämään uudenlaiseen markkinatilanteeseen littyvää syvempää ymmärrystä markkinointi-ja viestintäkampanjoiden tueksi.

Työpaja on osa yrityksen strategista ja visionääristä työskentelyä. Se tuo näkyviin yrityksesi mahdollisuudet globaalissa taloudessa.

 

-Asiakkaanamme saat yhdessä tuotetun näkemyksen yrityksesi kehitystarpeista tulevaisuuden kysynnän näkökulmasta sekä kirjallisen raportin työpajasta.