Julkaisut

Kulttuurilähtöiset megatrendit

Suomalaisiin kulttuurisiin rakenteisiin perustuvia globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaisen designin uudet mielentilat

Suomalaisen designin uudet mielentilat -kirja etsii suomalaisiin kulttuurisiin rakenteisiin perustuvia globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia designin näkökulmasta.

Kati Hienonen / Sami Repo: Suomalaisen designin uudet mielentilat. Otava, 2007.

 

Megatrendien vaikutus toimialaan

Tulevaisuuden kysyntätekijöiden tunnistaminen eri toimialoilla.

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa –trendianalyysi

Suomalaisiin kulttuurisiin rakenteisiin perustuvien kysyntätekijöiden tunnistaminen maaseudun tulevaisuuden näkökulmasta.

Kati Hienonen: Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa.  Sitran selvityksiä 52. Sitra, 2011.

Julkaisu on vapaasti ladattavissa Sitran verkkosivuilta. http://www.sitra.fi/fi/Julkaisut/OhjelmienJulkaisut/ohjelmajulkaisut.htm

 

Tulevaisuuden kuluttajat & kysyntä toimialallasi

Työkirjat kuluttajalähtöisen tulevaisuusajatteluun. Eri toimialoille suunnatut Perhosvaikutuksen yrityskohtaiset mittatilausjulkaisut.

Onni –eväitä uuteen talouteen

Sitran Onni –työkirja työkirjassa esitellyt kuluttajaryhmät antavat tienviittoja kestävästi toteutettaviin uudenlaisiin palveluihin ja liikeideoihin maaseudun päättäjille.

Kati Hienonen / Riku Siivonen / Aki Roukala / Both: Onni –eväitä uuteen talouteen.

Sitra, 2011.

Kirja on vapaasti ladattavissa Sitran verkkosivuilta.

Lisäksi Kati Hienosen artikkeleja:

Ornamon lehdessä 6/13
”Monipuolisempi asiakasymmärrys huomioitava kokeilukulttuurissa”

http://www.ornamo.fi/tiedostot2013/lehdet/OTLY_613_3.pdf

Futura-lehti 4 /13,  Muodin tulevaisuus, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisu
”Muotoilun rooli monilalaisen ennakointityön ja ajoituksen osumatarkkuden mahdollistajana”

Muotoilun rooli monialaisen ennakointityön ja ajoituksen osamatarkkuuden mahdollistajana