Asiakkaat

”Kati Hienonen has prepared for IKEA Oy a report on global and Finnish consumer trends and their manifestations in home furnishings. Kati has a great sense for consumer trends and their long term strategic implications for brands”.

Sirpa Korpela / Marketing manager / IKEA Finland

”Kattava paketti tukevaa tietoa jatkokäsittelyyn ja tulevaisuuden suuntaviivojen piirtämisen tueksi”.

Niina Nenonen / Tuotejohtaja / Marimekko Oyj

Trendien avulla yritykset erottautuvat ja rakentavat omaa identiteettiään. Omien markkinoiden ulkopuolella olevien  trendien huomiotta jättäminen, niiden pinnalliseksi jäävä reagointi ja liian pitkä odottelu ovat sudenkuoppia, joihin putoava antaa johtoaseman muille.

Trendianayytikko Kati Hienonen tutki osana Sitran Maamerkit -ohjelmaa maaseutua tulevaisuuuden merkitysyhteiskunnassa. Hän tarkastelee maaseudun vetovoimatekijöiotä edelläkävijäyhteisöjen näkökulmasta ja tunnistaa tutkimuksessaan yhdeksän erilaista tulevaisuuden kuluttajaryhmää”.

Jyri Arponen / Johtava asiantuntija, Liiketoiminnan kehitys / Sitra, Maamerkit

Suomessa tapahtuvassa matkailun kehittämisessä ovat kovassa nosteessa esimerkiksi lähimatkailu, paikallisuuden aito hyödyntäminen, Green care-toiminta sekä omatoimimatkailijoiden entistä kattavampi huomiointi tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Lapin matkailun toimintaympäristössä maaseutu on arvokas voimavara. Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa –trendianalyysissa tarkasteltuja maaseudun tulevaisuuden käyttäjäryhmiä voidaan pohtia myös tulevaisuuden matkailijasegmentteinä.Käyttäjäryhmät ovat herättäneet ideoita tuotekehitykseen, markkinointiin, matkailun strategisten valintojen tekemiseen sekä matkailijoiden segmentointiin arvo- ja motivaatiopohjaisesti perinteisemmän sosio-demografisen segmentoinnin sijaan”.

Sanna Kyyrä / Projektipäällikkö / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto / Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle –projekti

”Kati Hienosen Sitralle tekemän Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteikunnassa -trendianalyysin pohjalta on tehty meidän elinkeinostrategian iso linajus. Lokakuussa 2012 avataan Rautalammille maailman ensimmäinen MaaseutuHUB, joka luo toimintaympäristöjä paikallisten yrittäjien lisäksi myös maalle muuttajille. Toivottavasti olemme lukeneet analyysiä oikein, se on todella mielenkiintoinen”.

Marita Leskinen / Elinkeinoasiamies / Rautalammen kunta

” Sitran trendianalyysi Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa on ollut kovassa käytössä vuoden 2012 valtakunnalliseksi kyläksi valitussa Kitinojan kylässä. Erityisesti tietoa megatrendeistä ja maaseudun tulevaisuuden vetovoimatekijöistä on hyödynnetty kyläseuran hallinnoimassa ”Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan” -hankkeessa, joka on paikallista rakentamistapaa pilotoiva kehittämishanke Etelä-Pohjanmaalla.  Hanke kilpailee finalistina Maaseudun parhaat käytännöt 2012 -kisassa”.

Siksi asiakkaamme tekevät kilpailijoitaan parempia päätöksiä.

 • Ikea
 • Lumene
 • Iittala
 • Lapin liitto
 • Lapin yliopisto
 • Finlayson
 • Tiimari
 • Kalevalakoru
 • Martela
 • Asokodit
 • Tikkurila
 • NNKY
 • Marimekko
 • MEK
 • Marttaliitto
 • Sitra

Lisäksi:

Tulevaisuuden asiakasymmärrykseen sekä kuluttamisen ennekointiin liittyvät luennointi-, asiantuntija- ja koulutustehtäviä yritysten- ja organisaatioiden omissa tilaisuuksissa.

Luennointi- sekä tuntiopetustyö Taideteollisessa korkeakoulussa ja Lahden Muotoiluinstituutissa